Fullgjødsel 3,75 kg, 7,5 kg & 15 kg

Pris ikke tilgjengelig

Samgranulert og klorfri grunngjødsel som inneholder de nødvendige makro- og mikronæringsstoffer plantene trenger for god vekst og utvikling. Blåkorn er klorfri og kan derfor anbefales til alle hagens vekster som prydvekster, grønnsaker, frukt og bær.