Kalksalpeter 3,75 kg

Pris ikke tilgjengelig

Hurtigvirkende nitrogengjødsel for tilleggsgjødsling av frukttrær, bærbusker, grønnsaker og prydvekster. Brukes som sommergjødsel i juni og juli. Gir økt vekst og grønt friskt bladverk.